XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986
  • Nguyễn Đại Ngãi
  • Điện thoại: 0909 092 040

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

Tin tức

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TƯ VẤN ĐẦU TƯ(01.01.1970)

Căn cứ Hướng dẫn số 242/HD/ĐTN ngày 16/12/2013 của Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2014 - 2017;....

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & TƯ VẤN ĐẦU TƯ LẦN THỨ XII - NHIỆM KỲ 2015 - 2020(01.01.1970)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 29/9/2014 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW lần thứ II và kế hoạch số 669-KH/ĐUTĐ ngày 03/10/2014 của Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.....

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (NK 2015 - 2017)(01.01.1970)

Căn cứ Kế hoạch số 699-KH/ĐUTĐ ngày 03/10/2014 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.....

HỘI THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ (01.01.1970)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử "40 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất Đất nước" của Khối thi đua số VII - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Tạp chí Cao su Việt Nam làm Khối trưởng;....

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CIC 2015(01.01.1970)

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 561/KHLT-CSVN-CĐCS ngày 23/9/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công đoàn Cao su Việt Nam về việc Tổ chức Hội nghị Người lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2015. Ngày 27/12/2014 Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức Hội nghị toàn thể Người lao động năm 2015 tại phòng họp công ty số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng dợt & Hội diễn nghệ thuật CNVCLĐ ngành Cao su năm 2013 - CIC(01.01.1970)

Ngày 10 & 11 tháng 9 năm 2013, Đội Văn nghệ Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư đã có buổi Tổng dợt và tham gia Hội diễn nghệ thuật CNVCLĐ ngành Cao su năm 2013 với chủ đề "Tình yêu Quê hương Đất nước".

First 1 2 3 4 5 End