XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

             Theo Quy định của Nhà nước về các ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2020, Công ty Thông báo đến các đơn vị thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2020 và một số công việc cần phải thực hiện trước khi nghỉ Tết  như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 của Khối Văn phòng công ty là 01 ngày: Thứ tư 01/01/2020.

2. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch của các đơn vị trực thuộc tuân theo sự sắp xếp của người phụ trách.

3. Một số việc cần làm trước khi nghỉ lễ:

            - Làm tổng vệ sinh nơi làm việc

            - Kiểm tra và ngắt các thiết bị sử dụng điện trước khi nghỉ 

            - Niêm phong phòng làm việc, hồ sơ tài liệu

            - Các đơn vị trực thuộc lưu ý: Treo cờ Tổ quốc và phân công trực tại công trường đang thi công (bảo quản vật tư, thiết bị máy móc và công tác PCCC).

4. Lịch phân công trực kiểm tra trong thời gian nghỉ lễ tại Văn phòng công ty số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3 như sau:

             - Nguyễn Thị Bích Thúy     PTP. Tổ chức Hành chính               ĐT: 0903750986

5. Ngày 02/01/2020 (Thứ năm) Công ty đi làm việc bình thường.

Trân trọng Thông báo./. 

Nơi nhận :

- Ban TGĐ;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TCHC.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

 

Vũ Văn Nức