XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG XEM TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG XEM TẠI ĐÂY

 BIỂU MẪU: GIẤY ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV HĐQT - BKS, SƠ YẾU LÝ LỊCH, GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2020 

 QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG XEM TẠI ĐÂY