XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02 THÁNG 9 NĂM 2022

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH19;

Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022 như sau:

Dịp lễ ngày Quốc khánh 02/9 năm 2022: Cán bộ, CNV-LĐ Công ty được nghỉ liền 04 ngày, từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 (thứ Năm) đến hết ngày 04 tháng 9 măm 2022 (Chủ nhật); đi làm trở lại vào ngày 05 tháng 9 năm 2022 (thứ Hai).

Khối trực tiếp sản xuất kinh doanh (Xí nghiệp, các Đội) tùy tình hình thực tế tại đơn vị để bố trí nghỉ lễ cho phù hợp với điều kiện sản xuất và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng lao động trong dịp lễ, Tết, ngày nghỉ.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư thông báo đến toàn thể CB-CNV và các đơn vị trực thuộc biết để tổ chức nghỉ lễ an toàn, tiết kiệm thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19.

                         

                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:                                                                                            Lý Thanh Nhã

 - HĐQT

 - Ban TGĐ

 - Các đơn vị trực thuộc;

 - Lưu: VT.