XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Tham dự Đại hội có: Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn CN CSVN, Ông Đỗ Hữu Phước - Trưởng ban Xây dựng cơ bản Tập đoàn CN CSVN, người đại diện 37,88% vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Xây dựng & Tư vấn đầu tư

 

 

 

Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Nguyễn Sĩ Đạt - Chủ tịch HĐQT, Ông Hồ Văn Bồng - Thành viên HĐQT, Ông Vũ Văn Nức - Tổng Giám đốc công ty

   

 

 

Đoàn thư ký gồm có: Bà Phạm Thị Thúy Bình, Bà Nguyễn Võ Thanh Tâm 

 

 

 

Ông Nguyễn Sĩ Đạt - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội

 

 

Ông Vũ Văn Nức - Tổng Giám đốc công ty báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2010 - 2015) và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ III (2015 - 2020) 

 

Ông Hồ Văn Bồng - TV HĐQT báo cáo về đánh giá kết quả SXKD năm 2014, tổng kết nhiệm kỳ II (2010 - 2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2015 - 2020) 

 

 

 

Ông Ngô Đình Tân - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014

 

 

 

Bà Phạm Thị Thu Hường - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hết nhiệm kỳ II (2010 - 2015) và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ III (2015 - 2020)  

 

Ông Trần Hữu Thanh - Thành viên Ban kiểm soát thông qua tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2015, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty lần 3

 

 

 

Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn CN CSVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

 

Ông Nguyễn Đại Ngãi - Trưởng phòng TC-HC, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

 

 

 

Đại hội bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS 

 

 

 

 Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn CN CSVN tặng hoa chúc mừng HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2020): Ông Đỗ Hữu Phước, Ông Vũ Văn Nức, Ông Ngô Đình Tân, Ông Trần Văn Long, Ông Hoàng Quảng Hà

 

 

 

 Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn CN CSVN tặng hoa chúc mừng BKS nhiệm kỳ III (2015 - 2020): Ông Trần Hữu Thanh, Bà Phạm Thị Khuyên, Bà Phạm Thị Thu Hường

 

 

 

Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn CN CSVN tặng hoa cho các thành viên HĐQT mãn nhiệm kỳ II (2010 - 2015)

 

  

 

Bà Phạm Thị Thúy Bình - Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2015 - 2020)