XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

 

Thực hiện Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về "Thi hành Điều lệ Đảng". Căn cứ Quyết định số 3442-QĐ/ĐUK ngày 08/5/2015 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương Quyết định tặng Huy hiệu Đảng. Thừa ủy quyền của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, sáng ngày 27/10/2015, tại Phòng họp Công ty CP xây dựng & Tư vấn Đầu tư, Đ/c Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc công ty đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chính - Đội trưởng Đội Xây dựng số 10; Đ/c Nguyễn Văn Chính sinh ngày 01/12/1955, vào Đảng ngày 20/02/1985, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ số 2 - Đảng bộ Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư. 

Sáng cùng ngày, Chi bộ số 1 và số 2  thuộc Đảng bộ Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư cũng làm lễ kết nạp Đảng cho 03 đồng chí :

1. Đ/c Lý Anh Tuấn - CV Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư, sinh ngày 12/10/1983,  Quyết định Kết nạp đảng viên số 46 - QĐ/ĐU ngày 02/10/2015 của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.  

2. Đ/c Bùi Minh Tuấn - CV Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư, sinh ngày 01/04/1987, Quyết định Kết nạp đảng viên số 47 - QĐ/ĐU ngày 02/10/2015 của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

3. Đ/c Trần Thanh Cảnh - CS Phòng Kế hoạch Kỹ thuật sinh ngày 12/01/1991, Quyết định Kết nạp đảng viên số 48 - QĐ/ĐU ngày 02/10/2015 của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG & KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 

 

 

 Đ/c Nguyễn Đại Ngãi đọc Quyết định Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Nguyễn Văn Chính

 

 Đ/c Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc công ty trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng cho đồng chí Nguyễn Văn Chính

 

 

 

 Đ/c Phạm Mạnh Trường - Phó Bí thư Chi bộ số 2 tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự Lễ Kết nạp Đảng viên Chi bộ 2

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Phạm Thị Khuyên - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ số 2 đọc Quyết định kết nạp Đảng viên Trần Thanh Cảnh

 

 Đ/c Phạm Thị Khuyên trao Quyết định Kết nạp Đảng viên và tặng hoa chúc mừng Đảng viên Trần Thanh Cảnh

 

 

 

 Đ/c Nguyễn Võ Thanh Tâm - Bí thư Chi bộ số 1 tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự Lễ Kết nạp Đảng viên Chi bộ 1

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Võ Thanh Tâm đọc Quyết định Kết nạp Đảng viên Lý Anh Tuấn

 

 Đ/c Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy trao Quyết định Kết nạp Đảng viên cho Đ/c Lý Anh Tuấn

 

 

 Đ/c Nguyễn Võ Thanh Tâm đọc Quyết định Kết nạp Đảng viên Bùi Minh Tuấn

 

  Đ/c Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy trao Quyết định Kết nạp Đảng viên cho Đ/c Bùi Minh Tuấn

 

 Đ/c Lý Anh Tuấn và Đ/c Bùi Minh Tuấn đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới

 

 

 

 Đ/c Vũ Văn Nức tặng hoa chúc mừng cho Đ/c Lý Anh Tuấn và Đ/c Bùi Minh Tuấn 

 

  Đ/c Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo và dặn dò các Đảng viên mới