XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Một số hình ảnh Đại hội:

 

 

Ông Võ Xuân Quang - P. TGĐ, thay mặt BTC tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

 

 

 

Ông Trần Hữu Thanh Đại diện Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội 

 

 

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Bầu cử và Ban Kiểm phiều Đại hội

 

 

Đoàn chủ tịch: Ông Đỗ Hữu Phước - CT.HĐQT, ông Vũ Văn Nức - TV.HĐQT - TGĐ, ông Hoàng Quảng Hà - TV.HĐQT - P.TGĐ

 

 

 Đoàn Thư ký: Bà Nguyễn Thị Bích Thúy - PP.TCHC, ông Lý Anh Tuấn - PGĐ XN.TVĐT

 

 

 Các cổ đông tham dự Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Đỗ Hữu Phước - CT. HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội

 

 

Ông Vũ Văn Nức, đại diện Ban TGĐ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

 

Ông Hoàng Quảng Hà, thay mặt HĐQT báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban TGĐ

 

 

Bà Phạm Thị Khuyên - Trưởng ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

 

Bà Phạm Thị Thúy Bình - Kế toán trưởng, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, báo cáo chi trả thù lao cho TK. HĐQT, thù lao TV. BKS, tiền lương Trưởng ban Kiểm soát năm 2016 và các tờ trình Đại hội

 

 

Bà Trần Thị Hòa - Cổ đông công ty (nguyên P.TGĐ Công ty) đóng góp ý kiến cho Đại hội

 

 

Bà Lê Thị Hảo - Cổ đông công ty (nguyên P.TGĐ Công ty) đóng góp ý kiến cho Đại hội

 

 

Ông Đỗ Hữu Phước - CT. HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời các ý kiến đóng góp của cổ đông 

 

 

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT NK III (2015 - 2020)

 

 

 

 

Ông Phan Tín Lợi - GĐ XN Tư vấn Đầu tư được bầu bổ sung thành viên HĐQT NK III (2015 - 2020)

 

 

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

 

 Các cổ đông nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí các Phòng ban công ty chụp hình lưu niệm tại Đại hội