XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP XÂY DỰNG & TƯ VẤN ĐẦU TƯ NK: 2017 - 2022

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Ngày 27/10/2017 Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư đã tiến hành tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, đánh giá những kết quả trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của CNV - NLĐ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có:

- Ông Phan Mạnh Hùng - UV BCH TLĐLĐVN - Chủ tịch Công đoàn Cao su VN

- Ông Võ Việt Tài - Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam

- Ông Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch đại hội (gồm: 03 đồng chí)

- Ông Nguyễn Đại Ngãi - Chủ tịch Công đoàn Công ty

- Ông Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc

- Bà Phạm Thị Khuyên - Chủ tịch Công đoàn bộ phận số 2

 Thư ký Đại hội (01 đồng chí)

- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy - Chủ tịch Công đoàn bộ phận số 1.

 Sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội đã thông qua:

- Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đại hội đã nghe Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam 

Đại hội đã nghe Đại diện BCH Công đoàn NK 2012 - 2017 trình bày đề án nhân sự để bầu Ban Chấp hành NK 2017 - 2022 & Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ VIII -  Nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Kết quả bầu BCH Công đoàn NK 2017 - 2022:

- Ông Nguyễn Đại Ngãi - Chủ tịch

- Bà Phạm Thị Khuyên - Phó Chủ tịch

- Ông Trần Văn Long - Uỷ viên BCH phụ trách công tác kiểm tra

- Ông Phan Tín Lợi - Uỷ viên BCH

- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy - Ủy viên BCH

 Kết quả bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam NK 2018 - 2023:

Đại biểu chính thức: Ông Nguyễn Đại Ngãi 

Đại biểu dự khuyết: Bà Phạm Thị Khuyên 

 

Một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn:

 

 

 

Ông Phan Mạnh Hùng - UV BCH TLĐLĐVN - Chủ tịch Công đoàn Cao su VN, Ông Võ Việt Tài - Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, Ông Vũ Văn Nức - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty tham dự Đại hội

 

 

 Đoàn chủ tịch đại hội

 

 

 Thư ký Đại hội

 

 

 Ông Nguyễn Đại Ngãi thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

 

 

 Ông Vũ Văn Nức thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế của Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội

 

 

 Đoàn viên tham dự Đại hội

 

 

Đoàn viên tham dự Đại hội

 

 

 Ông Nguyễn Đại Ngãi thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017

 

 

 Ông Phạm Mạnh Trường thay mặt Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu báo cáo tình hình Đoàn viên tham dự Đại hội

 

 

 Ông Nguyễn Đại Ngãi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày đề án nhân sự để bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 & Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ VIII -  Nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

 

 Ông Phan Mạnh Hùng - UV BCH TLĐLĐVN - Chủ tịch Công đoàn Cao su VN phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

Bà Phạm Thị Khuyên thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến về văn kiện Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam & tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam  

 

 

 Ông Trần Hữu Thanh - Đoàn viên Công đoàn công ty tham gia góp ý cho Đại hội

 

 

 Ông Phạm Mạnh Trường - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu BCH Công đoàn NK 2017 - 2022

 

 

Ông Võ Việt Tài - Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn NK 2017 - 2022

 

 

 Ông Nguyễn Đại Ngãi - Chủ tịch Công đoàn NK 2017 - 2022 tặng hoa cho ông Trương Ngọc Thanh Phong nguyên UV. BCH khóa cũ không tham gia khóa mới