XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện Điều 24 Chương III - Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng & Tư vấn đầu tư 6/2015; Điều 136 chương V - Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Thông báo số 190/TB-XDTVĐT ngày 09/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ngày 27/10/2018, ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng & Tư vấn Đầu tư được tổ chức tại Hội trường Công đoàn Cao su Việt Nam (lầu 8), số 229 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của 45 cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 1.541.253 cổ phần/1.846.139 cổ phần; chiếm 83,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

Một số hình ảnh Đại hội