XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986
  • Nguyễn Đại Ngãi
  • Điện thoại: 0909 092 040

Hotline: (08) 39970676

HÌNH ẢNH

Ban Lãnh Đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐÀU TƯ

 

 

 

 

 

 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/  Ông Đỗ Hữu Phước                           Chủ tịch 

2/  Ông Vũ Văn Nức                               Thành Viên

3/  Ông Hoàng Quảng Hà                       Thành viên

4/  Ông Phan Tín Lợi                               Thành viên

5/  Ông Trần Văn Long                            Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

1/  Bà Phạm Thị Khuyên                          Trưởng ban

2/  Bà Phạm Thị Thu Hường                     Thành viên

3/  Ông Trần Hữu Thanh                          Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1/  Ông Vũ Văn Nức                                 Tổng Giám đốc

2/  Ông Võ Xuân Quang                           Phó Tổng Giám đốc

3/ Ông Hoàng Quảng Hà                          Phó Tổng Giám đốc

 

 

Chi tiết...