XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

Ban Lãnh Đạo Công ty

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (NK 2020 - 2025)

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Ông Ngô Quang Tuấn                   Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Lý Thanh Nhã                         Phó Chủ tịch HĐQT

3/ Ông Cao Việt Bách                         Thành viên HĐQT                            

4/ Ông Hoàng Quảng Hà                   Thành viên HĐQT

5/ Ông Võ Xuân Quang                       Thành viên HĐQT

 

BAN KIỂM SOÁT

1/ Ông Nguyễn Kiên Giang                  Trưởng ban KS

2/ Ông Phạm Châu Anh                       Thành viên BKS      

3/ Ông Trần Văn Long                          Thành viên BKS

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1/  Ông Cao Việt Bách                         Tổng Giám đốc

2/  Ông Võ Xuân Quang                       Phó Tổng Giám đốc

3/ Ông Phan Tín Lợi                             Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

Chi tiết...