XÂY DỰNG
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Nguyễn Thị Bích Thúy
  • Điện thoại: 0903 750 986

Hotline: (028) 39970676

HÌNH ẢNH

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (NK 2020 - 2025)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1/ Ông Lý Thanh Nhã                               Chủ tịch HĐQT 
2/ Ông Cao Việt Bách Thành viên HĐQT 
3/ Ông Đỗ Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 
4/ Ông Võ Xuân Quang Thành viên HĐQT 

 

BAN KIỂM SOÁT

1/ Ông Nguyễn Kiên Giang                       Trưởng ban KS
2/ Ông Phạm Châu Anh Thành viên BKS
3/ Ông Trần Văn Long Thành viên BKS

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1/ Ông Cao Việt Bách                               Tổng Giám đốc
2/ Ông Võ Xuân Quang                          Phó Tổng Giám đốc
3/ Ông Phan Tín Lợi Phó Tổng Giám đốc